Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 10 Slideshow Image 11 Slideshow Image 12 Slideshow Image 13 Slideshow Image 14 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 18 Slideshow Image 19 Slideshow Image 20 Slideshow Image 21 Slideshow Image 22 Slideshow Image 23 Slideshow Image 24 Slideshow Image 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES

-6 comarques de Lleida: Noguera, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra, Garrigues i Segrià.
-Municipis: 73.
-Regants: 16.000
-Superficie regable neta: 70.150 ha.
-Capacitat estació de bombeig: 40m3/s
-Longitut del canal: 84,7 km.
-Capacitat transport: 35 – 15 m3/s.
-Tomes: 11
-Obres de regulació: 16
-Capacitat Embassament de l’Albagés: 80 Hm3
-Sectors de reg: 15
-Concentració Parcel·lària: 48.000 ha.
-Xarxa Natura 2000 (ZEPA): 41.500 ha.
-Millora en infraestructuras elèctriques: 180.000 nous Kw al servei del territori.
-Dotacions anuals:
       Dotació de Transformació: 6.500 m3/ha/any i Dotació de Suport 3.500/1.500 m3/ha/any
-Canonades: 3.500 Km.
-Basses de regulació: 43

-Estacions de Bombeig: 17