SECTOR 12

XARXA SECUNDÀRIA EN L'ENTORN DE L'ÀMBIT D'EXCLUSIÓ DE LA ZEPA SECANS MAS DE MELONS-ALFÉS

SUPERFÍCIE TOTAL: 604 hectàrrees

 

 

   

SECTOR 12 - ZEPA

DOTACIÓ DE SUPORT A L'ARBRAT 1.500 M3/Ha/any

TT.MM. ASPA I ARTESA DE LLEIDA

SUPERFÍCIE EN EXECUCIÓ: 439 hectàrees