SECTOR 4.1 .PIS B

TTMM. TORREFETA I FLOREJACS - GUISSONA - PLANS DE SIÓ

 

 

 

SUPERFÍCIE PROJECTE: 1.465 hectàrrees

SUPERFÍCIE EN EXECUCIÓ: 581 hectàrees

SUPERFÍCIE ADHERIDA AL REG: 427 hectàrees

DOTACIÓ DE SUPORT (3.500 M3/Ha/any)