SECTOR 13 .PIS D1

T.M. SARROCA DE LLEIDA - AITONA

SUPERFÍCIE TOTAL: 637 hectàrrees

 

DOTACIÓ DE TRANSFORMACIÓ (6.500 M3/Ha/any) 478 Ha.

DOTACIÓ DE SUPORT A L'ARBRAT (1.500 M3/Ha/any) 140 Ha.

DOTACIÓ DE SUPORT A L'ARBRAT/CEREAL D'HIVERN 19 Ha.